Cenník

Prvé vyšetrenie k jednej určenej diagnóze a problému                 
20           

             

Kontrolné vyšetrenie k jednej určenej diagnóze a problému   
20 €       

            
Obstrek intraartikulárne, paraartikulárne, peritendinózne             
12 €  (+ medikament)   

Punkcia kĺbu                                     
12 €

Obstrek intraartikulárne, paraartikulárne,  peritendinózne a punkcia klbu v rámci vyšetrenia 

10 €  (+ medikament)


Vypísanie oznámenia o úraze určené komerčnej poisťovni                  
20 €
 
Hodnotenie trvalých následkov úrazu určené komerčnej poisťovni              
20 €

Vypísanie lekárskeho posudku o bolestnom podľa zákona č.437/2004 Z.z.          
50 €

Vypísanie posudku o sťažení spoločenského uplatnenia podľa zákona č.437/2004 Z.z.                  
50 €
 
Poradenstvo a konzultácie v oblasti vykonávanej živnosti                  
20 €

ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou 

1x terapia   150 € 

Terapia TriJALUX                              
1x terapia  
 40 € 
3x terapia    120 € 

Terapia fokusovanou rázovou vlnou                     
1x terapia 
60 €                                         
5x terapia
250 €

Magnetoterapia                                 
1x terapia
15 €

Terapia vysoko výkonným laserom                      
1x terapia
25 €


*Liečivá sú hradené osobitne podľa aktuálneho cenníka liečiv, ktorý je v ambulancii
*Cenník je platný od 01.08.2019