Artroskopia kolena 


 Najčastejšie indikácie ku artroskopii sú:

1.     Poúrazové príčiny poranenie meniskov, poranenie predného (LCA) a zadného (LCP) krížneho väzu, vykĺbenie jabĺčka, odlomenie eminentia intercondylaris tibie ( drsnatiny na píšťale ), vnútrokĺbne zlomeniny chrupavky.

2.     Neúrazové príčiny:  degeneratívne poškodenie meniskov a chrupaviek, vnútrokĺbne pliky a voľné telieska.

 

 Ošetrenie meniskov 

https://www.arthrex.com/resources/AN1-00513-EN/fiberstitch-all-inside-meniscus-repair

Poškodené menisky sa v zásade ošetrujú dvomi spôsobmi. Buď sa poškodená časť menisku odstraňuje - menisektomia, alebo v prípade dobrej kvality menisku, lokality, vhodného veku a iných faktorov sa rozhodujeme pre rekonštrukciu - zošitie menisku. Meniskus zošívame buď pomocou špeciálnych implantátov alebo vlákien. V prípade odtrhnutia zadného koreňa menisku možno vykonať transoseálnu refixáciu menisku. V niektorých prípadoch je indikovaná aj transplantácia menisku.

  

 Ošetrenie chrupaviek 

https://www.arthrex.com/resources/PAN1-00020-EN/microfracture-with-powerpick-device

V prípade odlomenia časti chrupavky možno chrupavku refixovať na pôvodné miesto rôznymi vstrebateľnými pinmi, skrutkami, skobami,  alebo poškodenú ulomenú chrupavku vybrať z kolena. Poškodenie chrupavky možno zahladiť špeciálnymi frézami. V prípade väčšieho defektu v chrupavke možno toto miesto ošetriť viacerými spôsobmi. Buď vykonávame abrazívnu chondroplastiku, mikrofraktury, nanofraktury, mozaikoplastiku, implantáciu vlastných kultivovaných chondrocytov – chondrograft, rôzne syntetické náhrady chrupavky – scaffoldy.

 

 Plastika krížnych väzov 

https://www.arthrex.com/resources/AN1-00136-EN/graftlink-technique

Rekonštrukcia krížnych väzov kolena je dnes bežná artroskopická rekonštrukčná operácia, s ktorou sa stretávame hlavne u mladších ľudí, ktorí utrpeli poranenie krížnych väzov pri rekreačnom alebo profesionálnom športe. Rekonštrukcia predného krížneho väzu je častejšia. V minulosti sa vykonávali otvorené rekonštrukcie, dnes sa vykonávajú takmer výlučne artroskopicky. Veľkou výhodou artroskopickej rekonštrukcie je menšia invazívnosť, menšia pooperačná bolesť a skorší návrat do športovej aktivity.

V súčasnosti sa znovu oživila problematika ošetrenia čerstvého poranenia predného krížneho väzu takzvanou metódou internal bracing, ktorá je indikovaná len pre presne vyšpecifikovanú cieľovú skupinu športovcov. Pri tomto type operácie sa využívajú zvyšky pôvodného väzu, ktorý sa refixuje do stehnovej kosti. Cieľom tejto metódy je zachrániť natívne nervové zakončenia a cievnu výživu. 

Vo väčšine prípadov plastík však ide o náhradu predného (LCA) alebo zadného (LCP) krížneho väzu. Ako štep na náhradu používame buď šľachy hamstringov (semitendinosus, gracilis), patelárny šľachový štep B-T-B  (bone -tendon-bone), quadricepsový šľachový štep alebo allograft – štep odobratý z kadáveru.

Existuje množstvo operačných techník, ktoré sa používajú pri rekonštrukcii krížnych väzov. Použitie konkrétnej operačnej techniky závisí od operatéra, prípadne od zvyklostí pracoviska.