Autológna kondiciovaná plazma


Aplikácia autológnej plazmy

ACP alebo „ Autologous Conditioned Plasma“ je nová, bezpečná a veľmi účinná biochirurgická metóda, vychádzajúca z nových poznatkov tkanivového inžinierstva.  K liečbe pohybového aparátu využíva hojivých účinkov látok z vlastného tela pacienta – upravenou krvnou plazmou, ktorá je obohatená aktivovanými krvnými doštičkami – trombocyty obsahujúce rastové a protizápalové faktory.  Niekedy sa tiež hovorí o PRP „ Platelet Rich Plasma“ – plazma obohatená o trombocyty.Autológna kondiciovaná plazma

ACP / PRP bola vyvinutá za účelom cielenej liečby poškodenej chrupavky u artrózy 1., 2. a 3. stupňa malých a veľkých kĺbov a športových úrazov, ale jej terapeutické možnosti sú omnoho širšie. S výhodou ju možno použiť po terapeutických a rekonštrukčných artroskopických operáciach kĺbov, kde významne urýchľuje procesy hojenia regenerácie poškodených tkaninových štruktúr – podľa vedeckých prác až o 50% rýchlejšie hojenie, čo má veľký význam nielen u športovcov. Klinické výsledky u liečby kĺbnej artrózy metódou ACP jednoznačne dokázali, ústup bolesti a zlepšenie kĺbnej pohyblivosti.  Podstata účinku tejto bioterapie je založená predovšetkým na vlastnostiach krvných doštičiek, ktoré v aktivovanom stave uvoľňujú bielkoviny rastových a protizápalových faktorov. Tieto faktory podporujú v tkanivách pohybového aparátu (chrupavky, šľachy, väzy, kosti a koža) hojivé regeneračné a reparačné procesy.  Koncentráciou týchto injekčne aplikovaných faktorov do chorého tkaniva dochádza k

 • Protizápalovým procesom
 • Urýchleniu hojivých procesov
 • Zabráneniu prechodu ochorenia do chronického stavu
 • Regenerácii a reparácii poškodených tkaninových štruktúr


Hlavné účinky rastových faktorov

 • Indukujú rast (proliferáciu) a delenie  (diferenciáciu) rôznych typov buniek (kmeňové bunky, osteoblasty, epidermálne bunky).
 • Zvyšujú množstvo produkovaného kolagénu, proteoglykánov a tkanivových inhibítorov metaloproteinázy (TIMP)
 • Stimulujú syntézu deoxyribonukleovej kyseliny (DNA)
 • Stimulujú angiogenézu – novotvorbu ciev
 • Stimulujú chemotaxiu – pohyb buniek
 • Antimikrobiálna aktivita

Liečebné spektrum – indikácia liečby


Terapeutické možnosti metódy ACP zahrňujú ortopédiu, traumatológiu, športovú medicínu, reumatológiu, algeziológiu a liečebnú rehabilitáciu.


Možné indikácie aplikácie


 • Artróza (osteoartróza) kĺbov – koleno, rameno, členok, lakeť, bedro a malé kĺby.
 • Cca 5 aplikácií, vhodné u 1. a 2. stupňa artrózy podľa rtg, kedy je ešte v kĺbe prítomná chrupavka. V 3. a 4. stupni sú možnosti biologickej liečby veľmi obmedzené, vhodným riešením je náhrada kĺbu.
 • Postihnutie chrupavky 1. až 2. stupňa  - chondromalácie a chondropatie
 • Ložiskové defekty kĺbnej chrupavky – poúrazové stavy, osteochondrosis dissecans
 • Akútne a subakútne poškodenie meniskov kolenného kĺbu
 • Akútne a subakútne poškodenie kĺbnych väzov – rameno, koleno, členok...
 • Podvrtnutie kĺbov a natiahnutie väzov – hlavne distorzie kolena a členku
 • Po artroskopickej suture menisku
 • Po rekonštrukcii predného a zadného skríženého väzu kolena
 • Po operačnej stabilizácii ramena alebo suture rotátorovej manžety ramena
 • Ochorenia úponov šliach a väzov – entezopatie (ostroha pätovej kosti, natiahnuté triesla)
 • Tenisový a golfový lakeť
 • Postihnutie achilovej šľachy – entezopatie (úponové bolesti) alebo tendinóza (chronický zápal a hmatné zdúrenie)
 • Bolesti päty – plantárna fascitída
 • Akútne a chronické zápaly šliach a väzov
 • Skokanské koleno, poškodenie AC kĺbu
 • Podpora hojenia chrupaviek, väzov, svalov, šliach a kostí – po úrazoch, operáciach a plastikách
 • Čiastočné ruptúry svalov


Súčasné známe kontraindikácie a obmedzenia aplikácie ACP

 • Poruchy zrážanlivosti krvi (v rámci ochorenia krvi alebo pri užívaní liekov, napr. Warfarin)
 • Nádorové ochorenia
 • Celkové infekčné ochorenia
 • ACP by sa nemala podávať skôr ako za 2 týždne po podávaní kortikoidov (celkovo alebo v podobe opichu). Je znížený efekt aplikácie
 • Pokiaľ je plánovaná aplikácia ACP, nemali by sa 48 hodín pred aplikáciou užívať nesteroidné antireumatiká. Tieto lieky znižujú účinnosť aplikácie.


Výhody ACP oproti iným metódam

 • Použitie uzavretej sterilnej odberovej dvojitej striekačky, krv neprichádza do styku so žiadnym cudzorodým materiálom
 • Vychádza z najnovších trendov a technológií
 • Využíva prirodzených schopností telu vlastných buniek – krvných doštičiek
 • Do krvi sa nepridávajú žiadne prímesi proti zrážaniu krvi
 • Plazma bohatá na trombocyty sa aplikuje pacientovi ihneď po prístrojovej separácii, ktorá trvá 5 minút
 • Pri odbere, spracovaní a aplikácii plazmy bohatej na trombocyty je minimalizované riziko kontaminácie, infekcie či dokonca zámeny vzorky
 • Plazma sa neuchováva v inkubátore ani mrazničke
 • Nemá nebezpečné nežiadúce účinky oproti protizápalovým liekom a kortikoidom, ktoré pri dlhodobej liečbe spôsobujú krvácanie do zažívacieho traktu, poškodzujú pečeň, obličky, krvotvorbu
 • Vysokú účinnosť potvrdzuje množstvo vyliečených pacientov a odborných prác z celého sveta
 • Má účinnejší a dlhodobejší efekt v porovnaní so súčasnou liečbou chondroprotektívami


Príprava pacienta pred zákrokom
  

Posledných 24 hodín pred aplikáciou je nutné dodržať pitný režim s príjmom  2 až 3 litre nealkoholických tekutín, z toho posledný pol liter dve hodiny pred výkonom. Posledých 24 hodín nie je vhodné konzumovať mastné potraviny a mliečne nápoje a výrobky. Získa sa tak väčšie množstvo kvalitného, nechylózneho séra. Pred liečbou je vhodné dočasne vysadiť protizápalové lieky – nesteroidné antireumatiká (Ibalgin, Aulin, Voltaren,…). U warfarinizovaných pacientov je nutná úprava dávkovania tak, aby hodnota INR bola pred aplikáciou pod 2,0.