Cenník

 • Prvé vyšetrenie k jednej určenej diagnóze a problému     20
 •  Kontrolné vyšetrenie k jednej určenej diagnóze a problému     20
 •  Obstrek intraartikulárne, paraartikulárne, peritendinózne      12  (+ medikament)
 •  Punkcia kĺbu     12
 •  Obstrek intraartikulárne, paraartikulárne, peritendinózne a punkcia klbu v rámci vyšetrenia     10 (+ medikament)
 •  Vypísanie oznámenia o úraze určené komerčnej poisťovni     20
 •  Hodnotenie trvalých následkov úrazu určené komerčnej poisťovni     20
 •  Vypísanie lekárskeho posudku o bolestnom podľa zákona č.437/2004 Z.z.      50
 •  Vypísanie posudku o sťažení spoločenského uplatnenia podľa zákona č.437/2004 Z.z.      50
 •  Poradenstvo a konzultácie v oblasti vykonávanej živnosti     20
 •  ACP terapia - liečba autológnou kondicionovanou plazmou - jedna aplikácia     150 
 • Terapia TriJALUX   -  1 sedenie   40  
 • Terapia TriJALUX   -  3 sedenia   120  

*Liečivá sú hradené osobitne podľa aktuálneho cenníka liečiv, ktorý je v ambulancii
*Cenník je platný od 01.08.2019